پوشاک یاشار
شعبه یزد :
خیابان کاشانی / بعد از چهار راه نعیم آباد / جنب بانک قوامین
تلفن :38277861-035
فکس :36248932-031
شعبه اصفهان :
خیابان خاقانی / بعد از خواجه پطرس / پلاک 156
تلفن :36241995-031
فکس :36248932-031